Let´s recycle at school

LET´S RECYCLE AT SCHOOL

ON DIPOSITAM ELS RESIDUS?

En aquesta taula podeu veure on s’han de dipositar els diferents residus:

 

On va cada cosa?

JOCS:

 

Pistes:
 
1.- Separa els materials segons el seu color.
Exemple.- Quaderns d’espirals – arxivadors: Paper al blau / Espiral al groc.
 
2.- Anem més enllà!
 
– Una regla de fusta, per què no pot anar a orgànic?
La resposta és perquè pot tenir substàncies químiques perjudicials per al medi ambient.
 
– I el pinzell?
No només pel mateix que la regla; sinó perquè a més està fet de distints materials. La seva separació és difícil, per això ho tiram a rebuig.
 
– Per què no podem tirar els flascons de vidre al contenidor verd si són de medicaments?
Per raons de reciclatge i seguretat ambiental.
 
– Per què no podem tirar les bombetes al contenidor verd?
Perquè contenen materials contaminants i requereixen reciclatge especialitzat.
 
– Per què el corrector líquid s’hauria de tirar a contenidors específics, anomenats perillosos?
Perquè conté substàncies tòxiques o inflamables.