Guia Chromebook

En aquest enllaç trobareu una guia inicial del maneig del Chromebook.

Guia del Chromebook