Els i les Ecoambientals

Capità Planeta... Coming Soon!

Bon dia, nins i nines,
Som els Planetaris, volem recordar-vos que ben aviat observarem com de bé reciclau a les aules!
Tocau tenir el poal groc on posareu els envasos.
El poal blau, on posarem el paper i cartó.
La palangana, on posarem les restes orgàniques i per acabar el poal de rebuig on posarem tot allò que no es pugui reciclar.

Si teniu dubtes, ens ho podeu demanar.
Ah! Recordau a buidar!

The Planeteers!

Amb aquest vídeo volem agrair els detalls que ens han fet arribar des del Banc de Sang i Teixits.

MISSATGE IMPORTANT