Comissions

  • Comissió de normalització lingüística
  • Comissió ambiental
  • Comissió biblioteca
  • Comissió de convivència i coeducació
  • Comissió de festes
  • Comissió pati / Escola guapa
  • Comissió TIC (Tecnologia i informació)