> Claustre de mestres

EQUIP DIRECTIU

Directora: Xisca Caldentey

Cap d´estudis: Bel Rosselló

Secretària: Xisca Riera

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys A:

3 anys B:

4 anys A:

4 anys B:

4 anys C:

5 anys A:

5 anys B:

5 anys C:

+1: 

+1:

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A:

1r B:

1r C:

2n A: 

2n B: 

3r A:

3r B:

3r C:

4t A:

4t B:

4t C:

5è A:

5è B:

5è C:

6è A:

6è B:

6è C:

ESPECIALISTES

English:

Educació Física:

Música:

Orientació:

Religió: